Koncepció

A Neosys 22 éve foglalkozik egyéni vezetői és team coachinggal. Az elsők között kezdtük és Magyarországon a legtapasztaltabb coaching cégnek tartjuk magunkat.

Szakmai megközelítésünk ennek megfelelően kiforrott és a gyakorlat által visszaigazolt. Szeretjük, amit csinálunk, értünk hozzá és büszkék vagyunk a magyar üzleti élet kiváló vezetőivel és szakembereivel elért eredményeinkre.

A Team Coaching számunkra a legizgalmasabb szervezetfejlesztési módszer, mert hatékonyan ötvözi a céltudatos, strukturált, rendszerszemléletű gondolkodást és problémamegoldást a szabad, dinamikus, időnként kiszámíthatatlan helyzeteket teremtő „áramlással”.

Tematika

chili

A tematika összeállításánál célunk az volt, hogy a résztvevők ismerjék meg és sajátítsák el a szervezetfejlesztő szemléletű team coaching programok vezetésének alapjait, szerezzenek tapasztalatot a csoportdinamikai helyzetek kezeléséről, legyenek képesek tudatosan betölteni a team coach szerepet és felkészülten alkalmazni annak elemeit és eszközeit.

A képzési napok során esettanulmányok, saját élményű helyzetek, tanácsadói prezentációk, csoportdinamikai helyzetek, egyéni és csoportos reflexiók és tanácsadói visszajelzések biztosítják a többrétű, komplex tanulási élményt és a team coach szerepben való fejlődést.

A program felépítése követi a team coaching folyamat fázisait, az egyes képzési blokkokon lépésenként haladunk végig ezeken a fázisokon, megismerve azok jelentőségét, a team coach(ok) szerepét és feladatát, a dinamikai sajátosságokat és a felmerülő helyzetek lehetséges megoldási módját.

A tanulási folyamat fontos része a saját, valódi ügyfélnél megvalósított team coaching folyamat (gyakorlat), amelyet a képzést vezető tanácsadók szakmai szupervízióval és shadowing-gal kísérnek végig.

Vélemények

 

"Csodák márpedig vannak! Nem bizonyítani szeretném az előbbi tételt, megtette ezt Mérő László, aki egy teljes könyvben értekezik a csodák logikájáról, inkább egy példával támasztanám alá. 

Jó vezetőnek lenni nehéz, mert az ember nem kap egy előre pontosan kidolgozott útmutatót, hogy mit hogyan kell tenni, ha emberileg, szakmailag, üzletileg, szervezetileg sikeres akar lenni. Gyakori az elakadás, a toporgás, az egyhelyben járás, amiből, mint Münchhausen báró a mocsárból nem tudja a saját hajánál fogva kirángatni magát. Jó vezetői csapatnak lenni nehéz, mert az imént felsorolt kihívások mellé hozzá jön még a csoportdinamika, az esetlegesen szemben álló egyéni- és csoportérdekek, kommunikációs gondok és társai. Mi itt a T-Systemsnél és elődcégeinél korán felismertük, hogy ebben egy külső szem, mentor, társ és provokátor nagyon sokat segíthet, aki rendelkezik annyi hely és szervezetismerettel rólunk, hogy pontosan megértse az adott problémát, de legyen annyira külsős, hogy objektív tudjon maradni, a szervezeti csatározásokban ne legyen érintett és tükröt  - ha kell görbét, ha kell feketét - tartson elénk, hogy hol is tartunk az aktuális folyamatban. Minden ilyen elvonulásra, coaching alkalomra megoldandó problémákkal, feszültséggel, izgalommal, de nyitottsággal érkezünk, és a Neosys kollégái egy őszinte, bizalmi légkörben, mint egy jó révész vezetnek át a Stüx habjain. És ilyenkor megtörténik a csoda: a félelmek elmúlnak, az emberi kapcsolatok megerősödnek, a lojalitás, tenni akarás, elhivatottság mérföldekkel nő. Ilyenkor jó vezetőnek lenni!"

Barabás László, T-Systems

 

 

"A Neosys-szal több felületen is együttműködtünk; a management team coaching folyamatában, a vezetői team egyéni coaching folyamataiban, én részt vettem a Neosys egy éves coach képzésében is.

Amikor elkezdtük a team coaching folyamatot, a vezetőség inkább csoportként, és nem csapatként dolgozott együtt. Tiszteltük egymás szakmaiságát, de nem voltunk bizalommal egymás iránt, nem ismertük egymást oly módon, hogy fel tudtuk volna mérni, mennyire lehet a másikra számítani. A team coaching során lehetőséget kaptunk egy struktúra alapján arra, hogy észrevegyük a csapattagok különbségeit, hogyan reagálunk speciális helyzetekre és ki, milyen erősségét tudja behozni a csapatmunkába. A team coaching során megnyílt az út ahhoz, igény teremtődött arra, hogy jobban megismerjük egymást, és megfelelően értelmezzük a társunk reakcióit, cselekedeteit. A coaching során a coachokra mindig tudtunk számítani, bizalmi környezetet teremtettek, őszinte visszajelzéseket kaptunk. „Jelen voltak”, és ezáltal nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy esetleg félreértelmeztük volna a visszajelzést.

A Neosys coach képzést azért választottam, mert előtte lehetőségem volt egy coaching folyamatban részt venni, mint coachee a Neosys-szal, ami nagymértékben támogatta az önismereti fejlődésemet, és az aktuális dilemmáim megválaszolását. Mikor elhatározásra jutottam, hogy bővítem az eszköztáramat, és coach-csá szeretnék válni, számomra egyértelmű volt, hogy ezt az utat a Neosys-szal akarom bejárni.  A képzés maga nagyon gyakorlatorientált volt, mely során számos lehetőség volt a tanultak gyakorlására. Bizalmi környezetet teremtettek, sok helyzetben ki tudtam magam próbálni.

A tanácsadók sokszínűsége, eltérő tapasztalata, ami azért a közös értékrenden alapszik nagymértékben növelte a biztonságérzetemet. A tanácsadóktól érkező visszajelzések minősége, őszintesége – azt mondom, amit látok – adott lökést a fejlődésemnek (mind önismereti, mind szakmai). A különböző alkalmak között, ha a módszertanra vonatkozóan adtunk visszajelzést, nyíltan fogadták, és ha szükség volt rá, azt igyekeztek beépíteni a következő alkalmakba. Nagyon jó hangulat uralkodott végig a képzés alatt. A szupervíziók során is a maximális támogatást kaptam, nyíltan beszélhettem dilemmáimról és elakadásaimról"

Gurbán Beáta, HR Director Nyírbátor, Coloplast Hungary Kft.

 

 

"A Neosys-szel közel 3 éven át dolgoztam együtt vezetőfejlesztés és szervezetfejlesztés oldalon. Miért választanám őket ismét? Mert nagy szakmai tudással rendelkező, profi szakemberek, de emellett nem ragaszkodnak mereven egy tematikához, bátran alakítják a tréninget az aktuális helyzethez, az ügyfél igényeihez. Nem csak kottából tudnak zenélni, magabiztosan rögtönöznek, felismerve a Csapat dinamikáját. A segítségükkel ténylegesen javult az együttműködés, jelentősen fejlődött a visszajelzés kultúrája és őszintesége Csapatainkban, valamint vezetőink között. Olajozottan működnek együtt, mint tanácsadók, egyenrangú partnerek, aminek pozitív hatását ügyfélként is éreztük."

Csehi Zoltán, Vodafone Group, Manager, Center of Excellence

 

Trénerek

Kiknek ajánljuk?

Tanácsadóknak, trénereknek, coachoknak, HR vezetőknek és vezetőknek, akik:

› szeretnének elsajátítani egy komplex, rendszerszemléletű és szervezetfejlesztési fókuszú team coaching koncepciót;
› szeretnék a csoportok vezetésével kapcsolatos módszertani és dinamikai ismeretüket bővíteni és az elsajátított szemléletmódot és eszköztárat azonnal a gyakorlatban is alkalmazni;
› fejleszteni kívánják eszköztárukat, szakmai kompetenciájukat vagy belső team folyamatok vezetőjeként kívánnak szerepet vállalni.

A képzés előfeltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek az alábbi tapasztalatok valamelyikével:

› egyéni coach végzettség és coaching vezetési tapasztalat, vagy
› csoportvezetési gyakorlat (workshop, belső tréning, szervezetfejlesztés), amely származhat tréneri, szervezetfejlesztő tanácsadói, belső tréneri, HR-es munkatársként, vagy szervezeti vezetőként szerzett tapasztalatból is.

Gyakorlati tudnivalók

A jelentkezés folyamata

› a szakmai önéletrajz és a képzésen való részvételről szóló motivációs levél elküldése a szabadi@neosys.hu e-mail címre
› csoportos interjú a képzést vezető tanácsadók vezetésével
› a képzést vezető tanácsadók visszajelzése a képzésbe való felvételről.
› jelentkezési határidő: 2018. december 19.

A képzés időpontja és helye

› a képzés 2019. márciusban kezdődik és 2019. novemberben zárul. Hamarosan jelentkezünk az időpontokkal.
› a képzés 14 képzési napból (7 x 2 napos modulból), tanulócsoportos munkából, team coaching gyakorlatból (saját team coaching folyamat vezetése) és szakmai szupervízióból áll.

A képzés sikeres elvégzésének feltételei

› a képzési napokon való részvétel
› a szakmai szupervízión való részvétel
› a tanulócsoportban való aktív részvétel
› kiadott házifeladatok maradéktalan elkészítése
› saját team coaching folyamat vezetése és befejezése
› gyakorlati vizsga (esetbemutatás) a team coaching folyamat vezetéséből
› záró dolgozat megírása és a „team coaching koncepció” bemutatása

A képzés díja

› 1.200.000 Ft + Áfa/fő, amely tartalmazza a 14 képzési napot, szakmai szupervíziót, az oktatási segédleteket és a tanúsítványt a képzés elvégzéséről.

A részvételi díjon felüli további költségek:

› a kétnapos bentlakásos programok szállás és étkezési díja

JELENTKEZÉS