SZAKMAI KONCEPCIÓNK

A Neosys 22 éve foglalkozik egyéni vezetői és team coachinggal. Az elsők között kezdtük és Magyarországon a legtapasztaltabb coaching cégnek tartjuk magunkat.

Szakmai megközelítésünk ennek megfelelően kiforrott és a gyakorlat által visszaigazolt. Szeretjük, amit csinálunk, értünk hozzá és büszkék vagyunk a magyar üzleti élet kiváló vezetőivel és szakembereivel elért eredményeinkre.

A Team Coaching számunkra a legizgalmasabb szervezetfejlesztési módszer, mert hatékonyan ötvözi a céltudatos, strukturált, rendszerszemléletű gondolkodást és problémamegoldást a szabad, dinamikus, időnként kiszámíthatatlan helyzeteket teremtő „áramlással” .

Mindez a tanácsadótól (a Team Coach-tól) magas szintű tudatosságot, felkészültséget, fókuszált jelenlétet, magabiztosságot és bizonytalanságtűrést, professzionális elfogulatlanságot és empatikus közelséget, megfontoltságot és gyorsaságot kíván. Képességeink, tudásunk legjavát kell mozgósítanunk, hogy stabil, mégis rugalmasan együttműködő partnerként vezessük és támogassuk a ránk bízott teameket fejlődésük meghatározó pillanataiban.

› Team Coaching megközelítésünk nem módszertan-, eszköz- vagy modellorientált. Számunkra a coaching egy szemléletmód, viszony a tanuláshoz, a változáshoz. A Team Coaching az intenzív személyes és team-fejlődés tere és folyamata, érzékeny együttműködés az ügyfeleinkkel, céljaik elérésének kifinomult és hatékony támogatása. Ennek megfelelően módszertanilag szabadon dolgozunk: minden és bármi lehet eszköz, ami a tanulást, a fejlődést segíti. Freestyle.

Tudatosan keressük a pragmatikus, üzleti megközelítés és a pszichológiai kultúra összhangját. A Team Coaching egy szakmai / vezetői közösség gondolkodásmódjának, képességeinek és gyakorlati eszköztárának fejlesztése, és ez a folyamat a hatékonyság, célszerűség, eredményesség elvei által meghatározott üzleti környezetben zajlik. Szeretjük és fontosnak tartjuk az üzleti élet gyakorlatiasságát és ugyanilyen fontos számunkra, hogy a teamek egészséges és produktív emberi közösségként való kibontakozását segítsük.

A munkánk alapja és legfontosabb paradigmája a rendszerszemlélet. Minden helyzet, amivel Team Coach-ként találkozunk, egyedi és végtelenül komplex.

Dolgozunk

  • az egyéni emberi, vezetői működés belső folyamataival (racionalitás, érzelmek, intuíciók, hitek, értékek és célok stb.),
  • a legfontosabb interakciók és kapcsolatok dinamikájával, a team, mint együttműködő organizmus viselkedési mintázataival, és meghatározó működési folyamataival (helyzetértékelés, probléma-azonosítás és értelmezés, jövőkép alkotás és célkitűzés, döntéshozatal, akciótervezés, implementáció, reflexió és értékelés, feszültség- és konfliktuskezelés, változásmenedzsment, stb.),
  • a közvetlen szervezeti kontextussal (a team és a szervezeti egység, aminek a team irányító vagy együttműködő eleme),
  • a tágabb szervezeti környezettel (a helyi cég, és adott esetben a multinacionális vállalati struktúra),
  • a technológiai, az üzleti, a társadalmi kontextussal.

Markáns értékrend határozza meg a személyes és szakmai meggyőződéseinket:

  • Az őszinte, egyenes, egyenrangú párbeszédben és a transzparenciában hiszünk.
  • Elfogadjuk, tiszteljük és szeretjük ügyfeleinket.
  • Szabadon, dogmáktól mentesen dolgozunk és a személyes szabadság, illetve a team autonómiájának növelése a célunk.
  • A szabadság konstruktív megéléséhez tudatosságra és felelősségvállalásra van szükség – ezek erősítését tartjuk a feladatunknak.
  • Tisztességes, korrekt üzleti, szakmai és emberi magatartásra törekszünk.

Közel megyünk. Kapcsolatunk az ügyfeleinkkel elsősorban emberi találkozás. Erre épül, ezt egészíti ki a szakmai és üzleti viszony. Igyekszünk hitelesek és professzionálisak lenni: vállaljuk a szubjektivitásunkat, az érzéseinket. Érzelmi folyamatokkal, dinamikával dolgozunk – mindezt úgy, hogy tisztában vagyunk a megbízásban kijelölt célokkal, és a szerepünk lehetőségeivel és korlátaival. Emberek vagyunk, Team Coach szerepben.

VISSZA
 
JELENTKEZÉS