TEMATIKA

Képzési blokkok

1. blokk: In Medias Res: indítás, csoportalakulás, alapok

A tanuló team megalakulását támogató csoportdinamikai helyzetek és az egyéni fejlődési motivációk és fókuszok tudatosítása. A Neosys team coaching koncepció alapjainak bemutatása (szervezetfejlesztés, rendszerszemlélet, folyamat-tanácsadás, Neosys iskola alapok).

2. blokk: Így indítjuk: TC folyamat 1. – a megbízó, a megbízás, a szerződés és a diagnózis rendszerszemléletű megközelítésben

A TC program elindításának alapelvei és gyakorlati megoldásai (a megbízás, a diagnózis eszközei, a TC ívének megtervezése). Valós esettanulmányok bemutatása és közös feldolgozása, a diagnózis elkészítésének alapelvei, gyakorlása.

3. blokk: Az első fél nap: TC folyamat 2. – tematika, indítás és probléma-feldolgozás 1.

A TC alkalom indítása – hogy tervezzük meg a TC tematikáját, hogy kezdünk neki a munkának a teammel, az „első fél nap” jelentősége, felépítése, az indítás tipikus helyzetei és kezelésük. A probléma- (eset)feldolgozás alapelvének, logikájának bemutatása, esetek feldolgozása.

4. blokk: A munka a sűrűjében: TC folyamat 3. – a csoportdinamika kezelése és probléma-feldolgozás 2.

A probléma- (eset)feldolgozás gyakorlása, szisztematikus tanulása (lépésekre bontva, a folyamatot elemezve). A csoportdinamikai alaphelyzetek a team coaching során és eredményes kezelésük.

5. blokk: A teljes folyamat: TC folyamat 4. – a TC alkalom íve, a szálak elvarrása, nehéz / speciális helyzetek kezelése

A TC alkalom íve az elejétől a végéig (a beindulástól a sűrűjén át az akciótervezésig és lezárásig - szintézis). Speciális / nehéz helyzetek kezelése – esettanulmányok és helyzetgyakorlatok.

6. blokk: Értékelés, továbblépés: A TC folyamat 5. – visszacsatolás a megbízónak, értékelés

A projekt kezelése a TC alkalom után – visszacsatolás, értékelés, konzultáció a megbízóval + a következő lépések (folyamat- és rendszerszemlélet újra, szintézis).

7. blokk: A képzés tematikai és dinamikai zárása

Az éles projektek tanulságainak prezentálása, közös elemzése, esetfeldolgozások. Záróprezentációk és a képzés dinamikai és ünnepélyes zárása.

A képzési blokkok kétnaposak, péntek-szombati időzítéssel. A képzési dátumokkal hamarosan jelentkezünk.

A képzés során fejlesztett kompetenciák:

  • A team coaching módszertani keretrendszerének ismerete
  • A moderálás, facilitálás, csoportvezetés alapjainak ismerete
  • Tudatos, professzionális jelenlét
  • Rendszerszemlélet
  • Önismeret, (ön)reflexiós készség
  • Érzelmi intelligencia
  • Pszichológiai kultúra

A tematikus napokat kísérő képzési folyamatok:

  • Gyakorlat + szakmai szupervízió – a párosok által vezetett saját team coaching folyamat, ezt kísérő szakmai szupervízió + shadowing
  • Házi feladatok – az egyes képzési alkalmakhoz kapcsolódó, gyakorlás / reflexió / szakirodalom feldolgozás jellegű otthoni munka, a képzés vezetőitől kapott értékeléssel és visszajelzéssel kiegészítve
  • Tanuló párok és csoportok – közös kiegészítő feladatok (gyakorlás / reflexió / szakirodalom feldolgozás) páros és kiscsoportos munkában

VISSZA
 
JELENTKEZÉS