Szabadi Henriett

Szabadi Henriett

Tanácsadó, Coach

  • közgazdászként végeztem, majd 10 év szakmai tapasztalat és egy pályamódosítást követően elvégeztem az IBS két éves szervezetfejlesztő-szupervizor képzését.
  • szakmai pályámat HR területen kezdtem, közel 10 évig dolgoztam ezen a területen közép-és nagyvállalatoknál HR generalistaként, majd két évig managament team-ben HR vezetőként.
  • 11 éve dolgozom tanácsadóként, coach-ként.
   

A közösen tett, egy irányba tartó erőfeszítés megsokszorozza az egyéni teljesítmények hatását. A team-ekkel való munkában a legszebb rész az, amikor a csapat megérzi, mennyivel többé válnak azáltal, hogy egységes és egészséges team-mé válnak, ahogy az emberi kapcsolódásuk minősége, a szakmai közösség fejlődik. A team coaching felülete a szakmai együttműködés, de valójában emberi, társas viszonyokon dolgozunk és az egymásra hatás minőségén, az ehhez szükséges személyes felelősségvállaláson, valamint az egyének fejlődésén, tanulásán keresztül. A problémákról való nyílt, konstruktív párbeszéd, a csapaton belüli transzparencia és a direkt, őszinte visszajelzések a legfontosabb építőkövei a team coachingjainknak.

A hétköznapok rohanása, az állandóan változó körülmények és az egyre növekvő teljesítményelvárások eredményeként az egyének és csapat is könnyen szétforgácsolódnak, ezért szükség van azokra a kiemelt és lelassult helyzetekre, amikor a team megáll, és az aktuális témákkal, nehézségekkel elmélyülten, tudatosan foglalkozik. Néha komoly, közös erőfeszítésre, fejlődésre, a régi rutinok meghaladására van szükség ahhoz, hogy együtt tovább lépjenek. Néha csak arra, hogy újra visszataláljanak önmagukhoz, és azokhoz az értékekhez, amik számukra fontosak.

Én az egyéni tudatosságban, fejlődésben és az egymásra hatás, az egymáshoz kapcsolódás minőségének fontosságában hiszek. A team coachingban is abban támogatom a csapatot, hogy az adott helyzetben a legjobb formáját legyen képes elérni, egyénileg és teamként egyaránt. Konstruktív együttműködés, egyéni felelősségvállalás, megértésre törekvő párbeszéd, sokszor érzelmileg diszkomfortos, feszültséggel teli helyzetek elviselése, megtartása és az egyének személyes határainak megfeszítése által jöhet létre a minőségi váltás. Team coach-ként a csapaton belül ezeknek a képességnek a fejlesztése a dolgom.

Erősségeim a rendszerszemlélet, amely lehetővé teszi, hogy a megjelenő témákat összefüggésükben, egymásra hatásukban lássam; a lényeglátás, amely segíti a fókusz megtartását és a hatékonyságot; valamint a dinamikai érzékenység, amelynek segítségével tudatosítjuk az együttműködés szempontjából fontos jelenségeket.

VISSZA
 
JELENTKEZÉS