Szmejkál Szabolcs

Szmejkál Szabolcs

Neosys Ügyvezető Partner

Tanácsadó, Coach

  • Pszichológusként végeztem, az egyetemen piacgazdaság-pszichológia és tanácsadás területekre szakosodtam. 2002-ben szervezetfejlesztő szupervizor lettem, itt szereztem a mai coaching tudásom alapjait.
  • 19 éve foglalkozom szervezetfejlesztési (OD) tanácsadással, 17 éve coachinggal.
  • 19 éve vagyok a Neosys munkatársa, 3 éve tulajdonosa és vezetője.
 

› Hiszek a valódi együttműködés erejében és élményében. Sokszor tapasztaltam a nyílt kommunikáció és a transzparens működés kezdeti nehézségeit (szokatlan, néha kellemetlen, feszültséggel teli) az egyes emberek életében, és számtalanszor tapasztaltam ezek megtartó erejét és biztonságát egy team működésében. A csoportokkal való munkám alapértékeivé lettek, ezek megvalósítására hívom a team coachingok résztvevőit.

› Team coach-ként hiszem, hogy megfelelő rendszerszemlélettel közelítve, a team tagjait partnerként bevonva, tudjuk a maguk egészlegességében nézni és kezelni különböző csoportos helyzeteinket, nehézségeinket – tudunk közösen tanulni ezekből, és együtt meghaladni korábbi rutinjainkat.

› Meggyőződésem szerint minden coaching alapvető célja korlátaink, nem hatékony rutinjaink tudatosítása és meghaladása, szabadságunk és pozitív energiánk megtalálása és megélése, akár egyénileg, akár közösségben.

- Hiszem, hogy a változás első lépése a kialakult személyes működésért való felelősség felvállalása (nem áldozat vagyok, hanem alakítom a sorsom) és annak megértése, hogy magunk hozzuk létre azokat a helyzeteket, melyektől szenvedünk – így magunk meg is tudjuk változtatni. Tapasztalatom szerint a team (sokszor nehezebben tudatosítható) működéséért vállalt felelősség a tagok felelősségvállalásán nyugszik, ez alapozza meg tudatosítás folyamatában a szembenézéshez szükséges nyitottságot, ami már változás előszobája.

- Partner vagyok a szembenézéshez szükséges energia megtalálásában – a folyamat elején leginkább arra fókuszálok, hogy a tagok a probléma súlya mellett érezzék meg és tudatosítsák azt, hogy a változáshoz szükséges energiák megvannak bennük.

- Hiszem, hogy a pozitív légkör megteremtése és a kölcsönös nyíltságon alapuló partneri kapcsolat kiépítése nem célja, csupán eszköze a folyamatnak. (A jó viszony, mint cél, önmagában gátolja az eredményességet!) A pozitív légkör csapdájára figyelek: nem megyek el a nehéz helyzetek mellett csak azért, hogy ne „bántsam meg” a résztvevőket.

- A coachingban a tiszta, őszinte lényegre fókuszáló, kölcsönös visszajelzésekkel mélyülő személyes találkozás „gyógyító erejét” hozzuk létre – paradox módon ettől lesz professzionális.

- Hiszek a humor erejében: a coachingban is segít meglátni a dolgok valódi súlyát, helyét, hatását: rávilágít és nem elítél, megmutat és ugyanakkor szélesebb perspektívát nyit.

- Erősségem annak a lélektani mélységnek a megtalálása, ahol a változási igény döntésbe fordul: a hétköznapi élet szintjén új működés kezdődik el. Akkor tartom eredményesnek a munkám, ha a team képes tartósan a döntésének megfelelően működni és ezt a hétköznapi rutinokba is beépíteni.

› És szeretem, hogy izgalmas emberekkel dolgozhatok együtt és útitársak vagyunk életünk egy-egy meghatározó szakaszán.

VISSZA
 
JELENTKEZÉS